Word ook vriend van ROS Kabelkrant

ROS Kabelkrant is er voor iedereen. Met een relatief beperkt aantal vrijwilligers proberen wij u dagelijks op de hoogte te houden van al hetgeen in uw directe omgeving leuk, interessant of wetenswaardig is.
Voor slechts EUR 14,50 (meer is zeker welkom) noteren wij u als vriend van ROS Kabelkrant.
U steunt daarmee de Stichting en haar vrijwilligers.
Wordt u ook vriend van ROS Kabelkrant?


JA! U kunt mij noteren als vriend van ROS Kabelkrant

Mijn gegevens zijn (u bent minstens 18 jaar):

Naam en voorletters*:

Adres en huisnummer:

 Postcode/Woonplaats:

 Telefoon:

 Email adres: